Všeobecné podmínky

 • Řidičský průkaz skupiny B do 3,5 t., platnost 2 roky, praxe v řízení min 2 roky, minimální věk 22 let.
 • Při zapůjčení je nutné předložit dva platné doklady totožnosti (např.: řidičský průkaz, občanský průkaz, pas, zbrojní průkaz).
 • Nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako fyzická osoba. Vůz smí nájemce řídit pouze sám nebo spolucestující uvedený v nájemní smlouvě. Pokud by vůz řídil někdo jiný, za způsobené škody odpovídá nájemce.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném voze (polepování, šroubování, vrtání apod.). Škody na voze, které nelze odstranit (poškození, znečištění atd.), hradí v plné výši nájemce.
 • Ve vozidle je přísně zakázáno kouřit, včetně elektronických cigaret, dále používat pyrotechnické efekty, munici a prskavky.
 • Ve vozidle je zakázáno přepravovat domácí mazlíčky.
 • Způsob opravy vzniklých škod, dodavatele náhradních dílů a servis, který bude provádět opravu na vzniklých škodách, volí výhradně pronajímatel.
 • Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

Auto pro 4-6 osob ( 4 dospělí+2 děti) –  FORD CI HORON 79 M Alkovna

Auto pro 4 osoby (2 dospělí + 2 děti ) –  MAGEO 260, MAGEO 308, FIAT 114 VAN

Auto pro 5 osob ( 3 dospělí + 2 děti ) – FORD HORON 84 XT – polointegra

Uvedené osoby mají homologované sedadla na jízdu. Za jízdy jsou cestující povinni sedět připoutaní, nelze chodit po voze nebo ležet na postelích.

Platební podmínky

Při rezervaci nájemce zvolí vůz a termín pronájmu. Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě rezervačního poplatku ve výši 30% z nájemného. Nájemní smlouvu účastníci podepíši při předání vozidla. Doplatek nájemného se platí nejpozději 21 dní před odjezdem. Vratnou kauci ve výši 20 000 Kč zaplatí nájemce bezhotovostně společně s konečným doplatkem zvláštní částkou nebo v hotovosti při převzetí vozu. Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení, nádobí, čistá prostěradla a dalšího příslušenství.

Sankce

 • Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, přilepená žvýkačka, barva, asfalt, moč, alkohol, písek, lepidlo atd.), účtujeme pokutu ve výši až 5.000 Kč.
 • Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 1000 Kč.
 • Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10000 Kč.
 • Za ztrátu klíčů od nástavbové části obytného vozu účtujeme pokutu 4000 Kč.
 • Za úpravy na předmětu nájmu a příslušenství bez předchozího souhlasu na předmětu nájmu účtujeme pokutu ve výši až 5000 Kč.
 • Při ztrátě dokladů od vozu bude účtována pokuta 4000 Kč.
 • Prodlení vrácení vozu oproti sjednanému termínu je zpoplatněno pokutou 5000 Kč za každý započatý den prodlení.
 • Ztráta přenosné GPS 5000­ Kč.
 • Poškození výsuvné markýzy, vybavení, parkovací kamery apod. – poplatek dle vyčíslení skutečné škody.

Storno

Zrušení termínu je možné nejpozději 51 dní před odjezdem bez poplatku. Po této lhůtě si účtujeme poplatek při zrušení termínu 50-30 dní před odjezdem 50 % složené zálohy, 29 – 8 dní před odjezdem poplatek ve výši složené zálohy tj. 30% z celkového pronájmu a při zrušení termínu méně jak 7 dní 100 % částky pronájmu ( pokud se nedohodneme jinak ). Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací. Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, který jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel nájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného automobilu.
Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.

Pojištění

Vůz je havarijně pojištěn se spoluúčastí 10%, min. 10 000 Kč. Při poškození interiéru nebo ztrátě příslušenství se havarijní pojištění neuplatňuje. Bude vyčíslena skutečná škoda, kterou platí nájemce. Při krádeži vnitřního vybavení nebo při krádeži majetku z interiéru nebo exteriéru vozu je nutný v místě krádeže zápis policie. Doporučujeme nájemci si zřídit cestovní pojištění ve kterém je ve většině případů zahrnuto i pojištění poškození věcí druhé osobě.

Předání a vrácení

 • Vůz se přebírá v čistém stavu, stejně tak se i vrací.  Provozní poplatek činí 500 Kč( úklid garáže, detailní úklid interiéru, plnění plynu, wc chemie a toaletní papír, úklidové prostředky, čisté prostěradla atd. ). Platí se vždy. Servisní poplatek dle ceníku. Platí se vždy.
 • Vozidlo se předává první den půjčení dopoledne ( dle dohody od 8 hod ) a vrací se poslední den půjčení odpoledne max. do 18 hod.
 • ­Vozidlo není možné vyzvedávat a vracet po setmění a 20 hodině.
 • Vozidlo se předává nájemci v tomto stavu: čistý interiér a exteriér, plná nádrž vody, čistá prostěradla, výbava dle zvolené varianty viz ceník, zkontrolovaný tlak v pneumatikách, dolité kapaliny do ostřikovačů a kontrola stavu ostatních kapalin, chemikálie do WC, zkontrolované brzdy a motorová část, plná nádrž pohonných hmot.­
 • Proběhne rychlé školení a poučení před převzetím a administrativa.
 • Vozidlo musí být vráceno v odpovídajícím stavu – vyprázdněná odpadní nádrž, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC, čistý interiér. Není nutno vůz před vrácením mýt zvenku (speciální chemie).
 • Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje.
 • Obytný vůz se vydává i vrací s plnou nádrží pohonných hmot.
 • Vůz je vybaven lékárničkou a hasicím přístrojem, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 • Vůz je vybaven parkovací kamerou.
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30-60 min. Proto je důležité s touto dobou při vyzvedávání vozu počítat. Stejně tak je nutné při vrácení vozu počítat s rezervou cca 30 min. na jeho zpětnou kontrolu. Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. K předání a vrácení vozu dochází vždy v Holešově, ulice Grohova 785 nebo dle domluvy.

Proč si půjčit vůz od nás ?

 • výhodná cena zapůjčení
 • nízká kauce
 • nejste omezeni počtem km
 • neúčtujeme žádné skryté poplatky
 • vždy najdeme společné řešení při jakékoli nestandartní situaci
 • nabízíme Vám věrnostní program (viz ceník)